06 8399 5171 (Harm) info@burgerberaadacademie.nl

LEERGANG BURGERBERAAD EN DIALOOG

Kan ik nog meedoen?

Deze unieke leergang biedt een uitgebreide kennismaking met zowel de theorie als de praktijk van burgerberaden en dialoog.

Dit programma onderscheid zich door de hoge kwaliteit van de gastdocenten.

Momenteel is er nog ruimte in zowel de najaar- als de voorjaars-module.

Kan ik nog meedoen?

Periode

Deze unieke leergang biedt een uitgebreide kennismaking met zowel de theorie als de praktijk van burgerberaden en dialoog.

Dit programma onderscheidt zich door de hoge kwaliteit van de gastdocenten.

Momenteel is er nog ruimte in zowel de najaar- als de voorjaars-module.

Over de leergang

Op dit moment zijn er 25 burgerberaden gaande in Nederland en zijn er plannen voor 40 anderen. Dat beloven er volgend jaar alleen maar meer te woorden. De behoefte aan nieuwe samenwerkingsvormen in gemeenten en organisaties groeit gestaag en er ontstaat meer vraag naar burgerberaden en groepsdialoog. Het moet meer inclusief, gemeenschappelijker.

In deze leergang maak je kennis met alle aspecten die van belang zijn bij het organiseren van een burgerberaad. Zowel met de bestuurlijke vraagstukken als met de organisatorische aspecten.

Hiermee heb je alles in handen voor het inrichten van het volgende succesvolle burgerberaad in jouw drop, stad, gemeente, provincie of land.

“Geweldig, wat een fantastisch programma!”

Annemarie

Communicatieadviseur

Voor wie?

De leergang is voor adviseurs, ambtenaren en andere professionals die in hun dagelijks werk op één of andere manier te maken krijgen met een burgerberaad of andere vormen van burgerparticipatie. In deze leergang verdiep je jouw inzicht in hoe je de burger kunt betrekken en zeggenschap kunt bieden. De centrale vraag is: ‘Hoe creëer je een burgerberaad met impact?

“De sprekers zijn echt héél goed, en de groep is het meest waardevol.”

Mark

Strategisch adviseur

Opzet en inhoud

In de leergang nemen we de hele woordwolk rond burgerberaaden door. Van groepsdynamiek naar impact, van individu naar gemeenschap, van macht en tegenmacht naar loting, representatie en diversiteit. Van mandaad en legitmiteit naar vertrouwen en risicomanagement. Participatiemoeheid, gemeentebelangen en ook de internationale context komt aan bod.

Maar het blijft niet alleen bij woorden. Elke bijeenkomst zit vol met interactieve elementen waarbij de uitwisseling tussen deelnemers centraal staat. Je wordt begeleid door twee experts binnen het veld en een breed spectrum aan gastdocenten uit de academische wereld en de sociale belevingswereld.

De leergang is opgedeeld in twee modules: één in het voorjaar en één in het najaar:

Module najaar 2024:

‘Wat gebeurt er met de deelnemer?’

In de najaarsmodule staat de relatie tussen het programma van het burgerberaad en de deelnemer centraal. We onderzoeken hoe zij elkaar beïnvloeden. ’Laten we de deelnemers zichzelf leiden, of is het beter om zelf de controle te houden? Wat is het gevolg van de keuze voor het één of het ander?’ ’Hoe ziet een machtsvrije dialoog eruit? Kunnen deelnemers het überhaupt eens worden over wat ze samen belangrijk vinden? Hoe doe je dat met zo’n grote groep?’ en ’Wat is de diepere betekenis ervan dat je samen met de rest van jouw gemeenschap op pad gaat om oplossingen te zoeken voor dringende problemen?’ ’Wat is de afdruk daarvan in jouw gemeenschap?’ 

Elke dag heeft een ander thema. ’s Ochtends verdiepen we ons in het thema met een interactief college van een van de gastdocenten. Na een fijne lunch brengen we in kaart hoe de inzichten van de ochtend vertaald kunnen worden naar de praktijk. Met behulp van praktijkdocenten nemen we concrete ervaringen met burgerberaden met elkaar onder de loep. Als het even kan introduceren we ook ervaringsdeskundigen.

De Najaarsmodule beslaat 3 vrijdagen.

Programma:

 • 13 september – Manon de Jong over LSI’s
  ‘Burger, leidt jezelf!’ – Het basisprincipe waar elke democratie om draait. Groepsdynamiek
 • 11 oktober – Martin van der Meulen en verbindende communicatie
  ’Wat vinden wij samen belangrijk?’ – Beginnen we met de oplossing of delen we toch eerst maar onze behoefte?
 • 15 november – Maria van den Boer en Ubuntu
  De inspiratie van Ubuntu: ‘Ik ben omdat wij zijn!’ – Het individu en de gemeenschap-, hoe verhouden die zich tot elkaar? Medemenselijkheid als basis voor de ontwikkeling van beide. Als ik jou als mens behandel, word ook ik meer mens.

Module voorjaar 2025:

‘Wat gebeurt er met de gemeenschap?’

In de voorjaarsmodule staat de relatie tussen het burgerberaad en de omgeving centraal. We onderzoeken de uitwisseling tussen de omgeving en het burgerberaad. Je moet dan denken aan vragen als: ’Hoe kan het burgerberaad helpen om stakeholders en belangengroepen op één lijn te krijgen?’ ’Hoe gaan de inwoners reageren op een burgerberaad, krijg ik de wantrouwende inwoners wel mee?’ en ’Wat is de impact van een burgerberaad, hoe verhoud de uitkomst ervan zich tot de politieke besluitvorming?’ We besteden ook aandacht aan de laatste internationale ontwikkelingen, er is wereldwijd heel veel aan de hand op het gebied van burgerberaden. De Voorjaarsmodule beslaat 4 vrijdagen.

Buiten de colleges werk je in deze module in tweetallen een praktijkcasus uit en presenteert die tijdens de slotbijeenkomst.

Programma:

 • Januari/Februari – Katrien Termeer:
  Het Burgerberaad en belangenpartijen. Het nut van dialoog als iedereen in een andere werkelijkheid verkeert.
 • Maart – Jaron Harambam:
  ’Iedereen doet mee toch?’ – hoe moeilijk het is om een afspiegeling in de zaal te krijgen
 • April – Geerten Boogaard
  ‘Hoezo een Burgerberaad, wij hebben toch het mandaat?’ – Over de politiek en de aansluiting van burgerberaden
 • Mei – Graham Smith:
  ’Wat gebeurt er nog meer in de wereld?’ – Trends en ontwikkelingen in het internationale veld.

  Jouw resultaat

  Na afloop van de leergang ben je gecertificeerd ‘Adviseur Burgerberaad’. Dat betekent:

  • Je hebt inzicht verworven in de complexiteit van een burgerberaad en leert hoe je er mee om kunt gaan.
  • Je hebt een eigen visie ontwikkeld op de inzet van het burgerberaad. Je kunt bestuurders en politiek adviseren over alle belangrijke aspecten ervan.
  • Je hebt inzicht in de vele praktische complicaties van de organisatie van een burgerberaad.
  • Je bent in staat om op hoofdlijnen zelf een traject voor een burgerberaad te ontwerpen en een externe partij te begeleiden bij de uitvoering ervan.
  • Je beschikt over een uitgewerkte casus uit jouw eigen praktijk, opgesteld onder supervisie van jouw docenten en voorzien van commentaar en advies.

  Dit alles maakt je tot een allround opdrachtgever voor een Burgerberaad! 

  Een volledig gevolgde leergang en een als voldoende beoordeelde casus geeft je het recht op het certificaat ‘Adviseur Burgerberaad’.

  De kosten

  De kosten bedragen voor de gehele leergang  3.500 euro exclusief btw (€4.235,- incl.)

  Je kunt de modules ook afzonderlijk volgen, je ontvangt dan een deelcertificaat. De kosten zijn dan:

  • Module najaar: ‘Wat gebeurd er met de deelnemer?’: € 1.750,- excl. BTW (2.117,50 incl.)
  • Module voorjaar: ‘Wat gebeurd er met de gemeenschap’: € 2.250,- excl. BTW (2.722,50 incl.)

  De kosten zijn inclusief de lunch.

  Als je de literatuur ook wilt lezen zijn de kosten daarvoor ca. €150,-.

  Locatie en tijden

  De lesdagen vinden plaats in Amersfoort, in de De Nieuwe Stad bij Amersfoort Vergadert, Oude Fabriekstraat 15. We starten de lesdagen om 9.00 uur en ronden rond 17.00 uur af.

  Ervaringen:

  “De leergang Burgerberaden is in eerste instantie gewoon heel leuk. Je wordt goed aan het denken gezet.”

  Özlem Safranti Bozkurt

  Gemeente Dordrecht

  Visie en de te behandelen thema’s

  In de leergang worden zeven thema’s behandeld. De thema’s komen voort uit onze visie op het burgerberaad.

  Het burgerberaad: veel meer dan een ‘handig’ instrument voor politici en beleidsmakers

  Een burgerberaad is veel meer: als willekeurig gelote burgers met elkaar in gesprek gaan over wat zij belangrijk vinden voor hun gemeenschap, vertellen zij elkaar wat zij belangrijk vinden. Kunnen zij dit écht van elkaar ‘horen’ – en in de juiste setting lukt dat – dan bouwen zij aan een hecht fundament voor hun gemeenschap. Betrekken zij ook de overheid en de werkgevers bij hun gesprek, dan geven zij op een ongehoord krachtige manier richting aan de toekomst van hun gemeenschap. De uitkomsten van zo’n burgerberaad worden dan niet alleen door politici en beleidsmakers serieus genomen, maar burgers gaan er ook zelf mee aan de slag.

  De Leergang biedt inzicht in de verschillende aspecten die een rol spelen bij de inrichting van een burgerberaad en de dynamiek die die keuzes veroorzaken in de organisatie en de gemeenschap. Hoe ga je om met die dynamiek, welke keuzes maak je daarin en waarom? En, ook niet onbelangrijk: hoe zorg je dat het burgerberaad de impact heeft waarvoor je het organiseerde?!

  Naast de thema-colleges wisselen we een schat aan praktische ervaring en informatie uit over de in’s en out’s van het burgerberaad.

  De zeven thema’s

  De thema’s die worden behandeld gedurende de leergang:

  'De wet van de twee voeten’ – dr. Manon de Jongh

  Hoe zorg je in een grote groep, met bijbehorende groepsdynamiek, dat elk individu tot z’n recht komt? Een introductie in LSI’s – Large Scale Interventions – methoden die zijn ontwikkeld om met grote groepen deelnemers gezamenlijk tot concrete resultaten te komen.

   

  ‘Wat vinden wij samen belangrijk?’ - Martin van der Meulen

  Wat is een goede vraag om een Burgerberaad mee te beginnen? Welke dynamiek veroorzaakt die vraag en de manier waarop je die stelt in de groep? Een introductie in de principes van Geweldloze communicatie.

  ‘Ik ben omdat wij zijn’ - Maria van den Boer

  Sinds het begin van de Verlichting staat de ontwikkeling van het individu centraal. Maar wat doen we met de gemeenschap? Wat betekent een Burgerberaad voor de gemeenschap? Een introductie in de eeuwenoude Afrikaanse traditie van Ubuntu

  ‘Hoezo een Burgerberaad, wij hebben toch het mandaat?’- prof. Mr. Geerten Boogaard

  Wat gebeurt er aan de bestuurstafels en in de fractiekamers als er een Burgerberaad voorgesteld wordt? Hoe sluit je daar op een constructieve manier op aan en wat zijn daarbij de spelregels?

  ‘Iedereen doet mee, toch?’ – dr. Jaron Harambam

  Hoe ga je om met het wantrouwen van groepen in de samenleving die zich buitengesloten voelen? Wat doe je om een zo groot mogelijke diversiteit van deelnemers te bereiken?

  'Hoe reageren de belangen en lobbyisten?' - Prof. dr. ir. Katrien ter Meer

  Wat kunnen we als burgers en maatschappelijke partners allemaal zelf, zonder de politiek? En hoe dan? Het transitiepotentieel van een Burgerberaad.

   

   

  ‘Wat gebeurt er nog meer in de wereld?’ – prof. Graham Smith

  Over de laatste ontwikkelingen op het gebied van Burgerberaden wereldwijd en wat wij daarvan kunnen leren.

  De docenten

  De begeleiding van het programma is in handen van twee ervaren coaches, die al jaren burgerberaden in Nederland begeleiden:

  Docenten Burgerberaad Academie

  Harm van Dijk

  Oprichter Burgerberaad Academie, initiatiefnemer (G1000) Burgerberaad in Nederland

  Initiatiefnemer van het G1000 Burgerberaad in Nederland / Oprichter Burgerberaad Academie

  Docenten Burgerberaad Academie

  Mirjam de Pagter

  Oprichter Burgerberaad Academie, Senior trainer zelfsturing en groepsdynamiek

  Initiatiefnemer van het G1000 Burgerberaad in Nederland / Oprichter Burgerberaad Academie

  In 2014

  Gastdocenten Leergang

  Gastdocenten Leergang

  Manon de Jongh

  Gastdocent | Organisatiepsycholoog, gepromoveerd op het eerste Burgerberaad in Nederland uit 2006

  dr. Manon de Jongh is organisatiepsycholoog in Denemarken. Gepromoveerd op een participerend onderzoek naar het eerste Burgerberaad in Nederland, het Burgerforum Kiesstelsel in 2006.

  Wat wordt er door Manon in de leergang behandeld? Hoe zorg je in een grote groep, met bijbehorende groepsdynamiek, dat elk individu tot z’n recht komt? Een introductie in LSI’s – Large Scale Interventions – methoden die zijn ontwikkeld om met grote groepen deelnemers gezamenlijk tot concrete resultaten te komen.

  Gastdocenten Leergang

  Jaron Harambam

  Gastdocent | Assistant Professor of Media, Truth Politics and Digitalization at the Department of Sociology - University of Amsterdam

  Jaron Harambam is gepromoveerd en onderscheiden voor zijn dissertatie: ‘The truth is out there – Conspiracy Culture in an Age of Epistemic Instability.

  Wat wordt er door Jaron in de leergang behandeld? In de leergang Burgerberaad staat het gastcollege in het teken van polarisatie. Hoe ga je om met het wantrouwen van groepen in de samenleving die zich buitengesloten voelen? Hoe haal je hen over om deel te nemen? Wat doe je om een zo groot mogelijke diversiteit van deelnemers te bereiken?

  Gastdocenten Leergang

  Martin van der Meulen

  Gastdocent | Trainer geweldloze communicatie

  Trainer geweldloze communicatie en oprichter Ai-Opener

  Wat wordt door Martin in de leergang Burgerberaad behandeld?
  Wat vinden wij samen belangrijk?'  Wat is een goede vraag om een Burgerberaad mee te beginnen? Welke dynamiek veroorzaakt die vraag en de manier waarop je die stelt in de groep? Een introductie in de principes van Geweldloze communicatie.

  Gastdocenten Leergang

  Katrien Termeer

  Gastdocent | Professor Public Administration and Policy, Wageningen University, kroonlid SER

  Prof. Dr. ir. C.J.A.M. (Katrien) Termeer is Chair of the Public Administration and Policy Group at Wageningen University.

  Wat wordt er door Katrien in de leergang behandeld? Wat kunnen we als burgers en maatschappelijke partners allemaal zelf, zonder de politiek? En hoe dan? Het transitiepotentieel van een Burgerberaad.

  Gastdocenten Leergang

  Graham Smith

  Gastdocent | Professor of Politics and Director of the Centre for the study of Democracy, University of Westminster, Founding partner KNOCA, Democracy R&D

  Wat wordt door Graham in het gastcollege van de leergang behandeld?
  Wat gebeurt er nog meer in de wereld?' Over de laatste ontwikkelingen op het gebied van Burgerberaden wereldwijd, wat wij daarvan kunnen leren en de visie van Graham Smith daarop.

  Gastdocenten Leergang

  Geerten Boogaard

  Gastdocent | Hoogleraar Decentrale Overheden (Thorbeckeleerstoel) Universiteit Leiden

  prof. Mr. Geerten Boogaard, hoogleraar decentrale overheden Universiteit Leiden.

  Wat wordt er door Geerten in de leergang behandeld? Hoezo een Burgerberaad, wij hebben toch het mandaat?' Wat gebeurt er aan de bestuurstafels en in de fractiekamers als er een Burgerberaad voorgesteld wordt? Hoe sluit je daar op een constructieve manier op aan en wat zijn daarbij de spelregels?

  Gastdocenten Leergang

  Maria van den Boer

  Gastdocent | Oprichter Stichting Nguia Ti Bé

  Ik ben omdat wij zijn’ Sinds het begin van de Verlichting staat de ontwikkeling van het individu centraal. Maar wat doen we met de gemeenschap? Wat betekent een Burgerberaad voor de gemeenschap? Een introductie in de eeuwenoude Afrikaanse traditie van Ubuntu.

  Aanmelding

  • De aanmelding verloopt via het aanmeldformulier
  • Na aanmelding vindt een kennismakingsgesprek plaats met de beide docenten om de verwachtingen op elkaar af te stemmen. Daarna maken we je aanmelding definitief.