06 8399 5171 (Harm) info@burgerberaadacademie.nl

‘In de Burgerberaad Academie delen we onze kennis en ervaring met burgerberaden zo breed mogelijk. En blijven we doorontwikkelen en onderzoeken waar het beter kan. Zo werken we aan nog meer zeggenschap voor burgers over land, stad, dorp of wijk.’

Burgerberaad University

Een jaarlijks terugkerende kennis-, netwerk- en inspiratiedag over burgerberaden in Nederland.

Proeverij voor burgers

Een zaterdagmiddag waar je kennis kunt maken met een burgerberaad en al je vragen kunt stellen aan ervaringsdeskundigen

Leergang voor Professionals

Een opleiding die ingaat op alle aspecten van het burgerberaad. Maak kennis met de praktijk, ontwikkel een eigen visie en werk die verder uit.

Masterclass voor bestuurders

Een kennismaking met het burgerberaad, wat het doet met jouw omgeving als bestuurder en hoe je daar adequaat mee omgaat.

Training voor begeleiders

Volg een training in het begeleiden van de machtsvrije dialoog en gebruik je opgedane kennis in een lopend burgerberaad. Ook als je met groepen burgers in andere trajecten werkt zeer leerzaam!

Advisering burgerberaad

We sparren graag met je en adviseren je verder bij het in gang zetten of het opzetten van een burgerberaad.

Wat is een burgerberaad?

Het burgerberaad is een plek waar gelote burgers, overheid en werkgevers met elkaar beslissingen nemen over belangrijke zaken in hun wijk, dorp, stad of land. Het burgerberaad gaat meestal over een complex onderwerp waar geen kant en klaar antwoord op is.

Het burgerberaad is een aanvulling op ons bestaande politieke bestel en bedoeld om burgers zeggenschap en verantwoordelijkheid te geven. Van wat gaan ZE eraan doen naar wat gaan WE eraan doen. Zo is het burgerberaad de ultieme vorm van burgerparticipatie. In een onafhankelijk proces komen we tot uitspraken over belangrijke zaken die in onze gemeenschap spelen en gaan we met de uitkomsten zelf aan de slag. En vragen aan politiek en bestuurders om dat ook te doen.

Hoe doe je dat, een goed burgerberaad organiseren?

Steeds meer gemeenten willen een burgerberaad. Maar ook provincies, waterschappen en regionale samenwerkingsverbanden gaan ermee aan de slag. Hoe doe je dat goed? Wat vraagt een burgerberaad van ambtenaren, bestuurders, facilitatoren en andere professionals? Wat werkt wel werkt goed, welke aanpak werkt juist niet? 

Kennis en ervaring delen

De Burgerberaad Academie is een initiatief van Stichting G1000.nu. Omdat wij als stichting intussen 10 jaar bezig zijn en zo’n 30 burgertoppen en burgerberaden georganiseerd hebben kunnen wij uit eigen ervaring putten. En met ons grote netwerk van wetenschappers, professionals en ervaringsdeskundigen reflecteren we voortdurend op onze ervaringen uit de praktijk en zo ontwikkelen zich onze kennis en inzichten voortdurend.

Burgerberaad Academie

Hoogste tijd om die kennis te delen. We doen dit onder de vlag van de Burgerberaadacademie.

Om de kwaliteit van het opdrachtgeverschap verder te helpen ontwikkelen en om te voorkomen dat we de verkeerde dingen doen en zo het kind met het badwater weggooien. We willen burgerberaden die lukken, met een hoge kwaliteit, die doen wat ze beloven: zeggenschap terugleggen bij de burger.

Bekijk hier in onze agenda wanneer de lesdagen van de academie plaatsvinden.