LEERGANG BURGERBERAAD VOOR PROFESSIONALS

 De leergang is voor adviseurs, ambtenaren en andere professionals die in hun dagelijks werk op één of andere manier te maken krijgen met een burgerberaad of ander vormen van burgerparticipatie. In deze leergang verdiep je jouw inzicht in hoe je de burger kunt betrekken en zeggenschap kunt bieden. De  centrale vraag: ‘Hoe creëer je een burgerberaad met impact?

Na afronding van beide modules ontvang je het certificiaat Adviseur Burgerberaad. 

Aanmelden via deelnemen.nuMeer informatie over gastdocenten

Module 
“De mens en het burgerberaad”

In drie vrijdagen, één dag per maand, worden drie verschillende invalshoeken van het burgerberaad behandeld, waarbij steeds de deelnemers centraal staan. Wat is de betekenis van een burgerberaad voor het individu, aan welke dynamiek wordt iemand blootgesteld tijdens een burgerberaad en hoe kun je het nu ooit eens worden in zo’n grote groep?

We verdiepen ons in het thema van de dag met een gastdocent die in een interactief college van een dagdeel het thema uitdiept. We brengen in kaart wat dit betekent voor de praktijk: we nemen ervaringen met burgerberaden met elkaar onder de loep en verbinden die aan het thema. Als rode draad schrijf je in deze module een reflectieverslag.

Programma 2023:

Deze module is al gestart. Kijk hieronder wanneer de leergang in 2024 weer start en meld je aan!
 • Vrijdag 15 september – Annette Mul
  ’Ik ben omdat wij zijn!’ Het individu en de gemeenschap, hoe verhouden die zich eigenlijk?
 • Vrijdag 13 oktober – Martin van der Meulen:
  ’Wat vinden wij samen belangrijk?’ – Gaan we het eerst hebben over de oplossing of toch maar over onze behoefte?
 • Vrijdag 17 november – Manon de Jong
  ‘Burger, leidt jezelf!’ – Het basisprincipe waar elke democratie om draai

De data voor het najaar van 2024 zijn nog niet bekend. Wanneer je beide modules hebt gevolgd ontvang je het certificaat Adviseur Burgerberaad

Module
De omgeving van het burgerberaad

In vier vrijdagen, één dag per maand, worden vier verschillende invalshoeken van het burgerberaad behandeld, waarbij steeds de omgeving van het burgerberaad centraal staat. Hoe verhoudt een burgerberaad zich tot ons bestaande politieke systeem, kan/wil iedereen meedoen, hoe verhouden belangengroepen en werkgevers zich tot het beraad en wat zijn de internationale trends.

We verdiepen ons in het thema van de dag met een gastdocent die in een interactief college van een dagdeel het thema uitdiept. We brengen in kaart wat dit betekent voor de praktijk: we nemen ervaringen met burgerberaden met elkaar onder de loep en verbinden die aan het thema. Als rode draad werk je in deze module in tweetallen een praktijkcasus uit.

Programma 2024:

 • 2 februari – Geerten Boogaard
  ‘Hoezo een Burgerberaad, wij hebben toch het mandaat?’ – Over de politiek en de aansluiting van burgerberaden
 • 1 maart – Jaron Harambam:
  ’Iedereen doet mee toch?’ – hoe moeilijk het is om een afspiegeling in de zaal te krijgen
 • 5 april – Katrien Termeer:
  Hoe reageren de belangen en lobbyisten: de ‘usual suspects’ 
 • 10 mei – Graham Smith:
  ’Wat gebeurt er nog meer in de wereld?’ – Trends en ontwikkelingen in het internationale veld.

De kosten

 De kosten bedragen voor de gehele leergang 3.500 euro exclusief btw.

Je kunt de modules ook afzonderlijk volgen, je krijgt dan een deelcertificaat. De kosten zijn dan als volgt:

 • Module ‘De mens en het burgerberaad’: € 1.750,- excl. BTW
 • Module ‘De omgeving van het burgerberaad’: € 2.250,- excl. BTW

Daarnaast kun je er voor kiezen ook de bijbehorende literatuur aan te schaffen. De kosten hiervoor liggen rond de ca. €150,-.

Locatie en tijden

De lesdagen vinden plaats in Amersfoort, in de De Nieuwe Stad bij Amersfoort Vergadert, Oude Fabriekstraat 15. We starten de lesdagen om 9.00 uur en ronden rond 17.00 uur af.

De leergang Burgerberaden is in eerste instantie gewoon heel leuk om te volgen. Je komt in contact met cursisten van verschillende achtergronden uit alle uithoeken van het land. Het is geen klassieke opleiding waarbij enkel wordt gezonden. De opbouw van het programma alsook de sprekers en gastheren zorgen voor de nodige prikkels en interactie. Van tijd tot tijd word je ook goed aan het denken gezet. Er is immers niet een (juiste) manier om een burgerberaad in te richten. Wat je leert zijn de belangrijkste bouwstenen en de valkuilen voor een succesvol burgerberaad. Ook de toepassingsgebieden hebben me verbaasd en stellen me hoopvol. Ik kijk uit naar het tweede deel van de leergang!

Özlem Safranti Bozkurt

Gemeente Dordrecht

Visie en de te behandelen thema’s

Er zullen zeven thema’s behandeld worden. Deze thema’s komen voort uit onze algemene visie op het burgerberaad.

Het burgerberaad, veel meer dan een handig instrument voor politici en beleidsmakers

Je kunt een burgerberaad natuurlijk opvatten als een handige manier om te weten te komen hoe burgers over een bepaald onderwerp denken. Maar een burgerberaad is veel meer. Als willekeurige gekozen burgers met elkaar in gesprek gaan over wat zij belangrijk vinden voor hun gemeenschap, bouwen zij aan het fundament van hun gemeenschap. Zij geven richting aan de toekomst en versterken samen het netwerk waaruit de gemeenschap bestaat. De uitkomsten van het burgerberaad worden daardoor niet alleen door politici en beleidsmakers serieus genomen, maar ook de burgers zelf gaan er mee aan de slag.

De Leergang biedt, naast allerlei praktische handvatten, inzicht in de verschillende aspecten die een rol spelen bij de dynamiek die daarbij komt kijken. Hoe ga je met die dynamiek om, welke keuzes kun je daarin maken en waarom? Hoe zorg je dat het burgerberaad de gewenste impact heeft.

De zeven thema’s

De thema’s die worden behandeld gedurende de leergang:

‘Ik ben omdat wij zijn’ - Annette Nobuntu Mul

Sinds het begin van de Verlichting staat de ontwikkeling van het individu centraal. Maar wat doen we met de gemeenschap? Wat betekent een Burgerberaad voor de gemeenschap? Een introductie in de eeuwenoude Afrikaanse traditie van Ubuntu

‘Wat vinden wij samen belangrijk?’ - Martin van der Meulen

Wat is een goede vraag om een Burgerberaad mee te beginnen? Welke dynamiek veroorzaakt die vraag en de manier waarop je die stelt in de groep? Een introductie in de principes van Geweldloze communicatie.

'De wet van de twee voeten’ – dr. Manon de Jongh

Hoe zorg je in een grote groep, met bijbehorende groepsdynamiek, dat elk individu tot z’n recht komt? Een introductie in LSI’s – Large Scale Interventions – methoden die zijn ontwikkeld om met grote groepen deelnemers gezamenlijk tot concrete resultaten te komen.

 

‘Hoezo een Burgerberaad, wij hebben toch het mandaat?’- prof. Mr. Geerten Boogaard

Wat gebeurt er aan de bestuurstafels en in de fractiekamers als er een Burgerberaad voorgesteld wordt? Hoe sluit je daar op een constructieve manier op aan en wat zijn daarbij de spelregels?

‘Iedereen doet mee, toch?’ – dr. Jaron Harambam

Hoe ga je om met het wantrouwen van groepen in de samenleving die zich buitengesloten voelen? Wat doe je om een zo groot mogelijke diversiteit van deelnemers te bereiken?

'Hoe reageren de belangen en lobbyisten?' - Prof. dr. ir. Katrien ter Meer

Wat kunnen we als burgers en maatschappelijke partners allemaal zelf, zonder de politiek? En hoe dan? Het transitiepotentieel van een Burgerberaad.

 

 

‘Wat gebeurt er nog meer in de wereld?’ – prof. Graham Smith

Over de laatste ontwikkelingen op het gebied van Burgerberaden wereldwijd en wat wij daarvan kunnen leren.

De docenten

De begeleiding van het programma is in handen van twee ervaren coaches, die al jaren burgerberaden in Nederland begeleiden:

Docenten Burgerberaad Academie

Harm van Dijk

Oprichter Burgerberaad Academie, initiatiefnemer (G1000) Burgerberaad in Nederland

Initiatiefnemer van het G1000 Burgerberaad in Nederland / Oprichter Burgerberaad Academie

Docenten Burgerberaad Academie

Mirjam de Pagter

Oprichter Burgerberaad Academie, Senior trainer zelfsturing en groepsdynamiek

Initiatiefnemer van het G1000 Burgerberaad in Nederland / Oprichter Burgerberaad Academie

In 2014

Gastdocenten Leergang

Gastdocenten Leergang

Annette Nobuntu Mul

Gastdocent | Oprichter Ubuntu Society, hoofddocent Ubuntu-opleidingen

Oprichter Ubuntu Society, hoofddocent Ubuntu-opleidingen, auteur en spreker

Wat wordt er door Ann

Gastdocenten Leergang

Manon de Jongh

Gastdocent | Organisatiepsycholoog, gepromoveerd op het eerste Burgerberaad in Nederland uit 2006

dr. Manon de Jongh is organisatiepsycholoog in Denemarken. Gepromoveerd op een participerend onderzo

Gastdocenten Leergang

Jaron Harambam

Gastdocent | Assistant Professor of Media, Truth Politics and Digitalization at the Department of Sociology - University of Amsterdam

Jaron Harambam is gepromoveerd en onderscheiden voor zijn dissertatie: ‘The truth is out there –

Gastdocenten Leergang

Martin van der Meulen

Gastdocent | Trainer geweldloze communicatie

Trainer geweldloze communicatie en oprichter Ai-Opener

Wat wordt door Martin in de leergang Burge

Gastdocenten Leergang

Katrien Termeer

Gastdocent | Professor Public Administration and Policy, Wageningen University, kroonlid SER

Prof. Dr. ir. C.J.A.M. (Katrien) Termeer is Chair of the Public Administration and Policy Group at W

Gastdocenten Leergang

Graham Smith

Gastdocent | Professor of Politics and Director of the Centre for the study of Democracy, University of Westminster, Founding partner KNOCA, Democracy R&D

Wat wordt door Graham in het gastcollege van de leergang behandeld?
Wat gebeurt er nog meer

Gastdocenten Leergang

Geerten Boogaard

Gastdocent | Hoogleraar Decentrale Overheden (Thorbeckeleerstoel) Universiteit Leiden

prof. Mr. Geerten Boogaard, hoogleraar decentrale overheden Universiteit Leiden.

Aanmelding

 • De aanmelding verloopt via het aanmeldformulier. 
 • Na aanmelding vindt een kennismakingsgesprek plaats met de beide docenten om de verwachtingen op elkaar af te stemmen. Daarna maken we je aanmelding definitief.