06 8399 5171 (Harm) info@burgerberaadacademie.nl

In de Burgerberaadacademie delen we onze kennis en ervaring met burgerberaden zo breed mogelijk. Ook blijven we doorontwikkelen en onderzoeken waar het beter kan. We werken zo aan nog meer zeggenschap en betrokkenheid voor burgers over wat er gebeurt in hun land, stad, dorp of wijk. 

Over ons

Burgerberaad Academie

De Burgerberaad Academie is een initiatief van de stichting G1000.nuWij zijn betrokken burgers en vinden het belangrijk dat burgers meer zeggenschap krijgen over wat er gebeurt in land, stad, dorp of wijk. We zien het burgerberaad als een middel om dat te bereiken. We hebben als missie ‘op weg naar een andere democratie’ en als motto: ’door burgers voor burgers’. We denken dat een burgerberaad een onmisbare aanvulling is op de bestaande democratie. We zouden het liefst zien dat burgerberaden net zo vanzelfsprekend worden als verkiezingen!

De Academie put uit de kennis en ervaring van de organisatie van denkers en doeners en van het netwerk van wetenschappers, practitioners en deelnemers. Of het nu gaat om het procesontwerp van het burgerberaad, het creëren van een goede bedding, de dynamiek tijdens het beraad of de implementatie van de resultaten. En niet te vergeten de praktische organisatie van het burgerberaad: van het faciliteren van de groepen tot de evenementenorganisatie.

Juist de combinatie van theoretische kennis en de vertaling daarvan in de praktijk maakt de Burgerberaad Academie een unieke plek om te leren!

Bezoekadres: Oude Fabriekstraat 7, Amersfoort

Meer over ons

Stichting G1000.nu

De Stichting G1000.nu is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wij zijn een stichting opgericht door betrokken burgers. Wij vinden het belangrijk dat burgers zeggenschap krijgen over wat er gebeurt in hun land, stad, dorp of wijk. Wij zien het G1000 burgerberaad als een middel om dat te bereiken. Stichting G1000.nu wil onder het motto ‘op weg naar een andere democratie’ een aanvulling bieden op de bestaande democratie en er voor zorgen dat burgerberaden net zo vanzelsprekend worden als verkiezingen!

Het ultieme doel is het slaan van een brug tussen burgers en overheid, burgers en instituties en burgers onderling. Om voorbij de polarisatie met elkaar beslissingen te nemen. Of te wel, niet over ons maar met ons praten, besluiten en doen!

Onze stichting bestaat uit denkers en doeners. Dat betekent dat we het procesontwerp van het G1000 Burgerberaad op ons nemen. Maar ook dat wij de praktische organisatie van het burgerberaad doen. Van het faciliteren van de groepen tot de evenementorganisatie. Dit alles in cocreatie met de initiatiefnemers!

Bezoek voor meer informatie over de stichting haar website.