06 8399 5171 (Harm) info@burgerberaadacademie.nl
G1000 logo met wolk

Verslag G1000University 2022

Op 1 september vond de jaarlijkse G1000University weer plaats in Amersfoort. Een dag lang stond de praktijk van het Burgerberaad centraal. Je vindt hier onder het verslag van de dag. In de ochtend waren er inleidingen en workshops van Eva Rovers, Annette Nobuntu Mul en Floor Milikowski en in de middag vond er een interactief inspiratiecarrousel plaats. Daar kwamen veel lopende Burgerberaden in Nederland aan bod.

Direct door naar het verslag van:

De opening

Bijna 150 deelnemers kwamen naar Amersfoort voor de eerste fysieke G1000University in drie jaar. In zijn welkomstwoord stond initiatiefnemer Harm van Dijk van G1000.nu erbij stil hoe fijn en hoe bijzonder het was om al deze enthousiaste mensen bij elkaar te hebben, om met elkaar te spreken en te leren over de praktijk van het Burgerberaad, het thema van de G1000University van dit jaar.

Lancering Netwerk Burgerberaad

De dag startte met de lancering van het landelijk Netwerk Burgerberaad. Het netwerk is opgericht door een vijftal non-profit organisaties. Hen werd gevraagd waarom zij het netwerk belangrijk vinden en waarom zij deze stap samen zetten. Een samenvatting hiervan is eigenlijk de slogan van het netwerk: Krachten bundelen en kennis delen, zodat Burgerberaden net zo vanzelfsprekend worden als verkiezingen. Meer informatie is te vinden op de website van het netwerk. 

Ochtendprogramma, drie inleidingen

In de ochtend stonden er drie inspirerende vrouwen op het podium die ieder vanuit een eigen invalshoek meer vertelden over het Burgerberaad in relatie tot de gemeenschap. Na deze inleidingen verzorgden zij ieder een workshop.

 

Eva Rovers

Eva Rovers

Burgerberaad: Politiek en burger als bondgenoten.

Eva Rovers trapte de ochtend af met een vurig pleidooi voor Burgerberaden als middel om tot eerlijker, rechtvaardiger beleid te komen. Ze haalde voorbeelden aan van Burgerberaden in Frankrijk, Luxemburg, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Schotland, Spanje en besprak wat er sterk was aan die processen en wat er beter kon. Bijvoorbeeld: hoe president Macron in Frankrijk vooraf grote beloften deed over het uitvoeren van de aanbevelingen van het Burgerberaad, maar dat uiteindelijk niet aandurfde. Daarmee wees ze ons op de risico’s die samengaan met het organiseren van een Burgerberaad. Eigenlijk zei ze: ‘als je het doet, doe het dan wel goed’. Wat de Franse overheid naliet, is juist cruciaal, namelijk helder communiceren over wat je met de resultaten gaat doen en je daar ook aan houden. Iets anders waar je op moet letten is om voldoende tijd en middelen te reserveren, zodat het Burgerberaad zorgvuldig kan worden uitgevoerd. Daarbij hoort zeker ook het verzorgen van goede communicatie, zodat ook de samenleving buiten de zaal betrokken kan blijven bij het Burgerberaad. 

Annette Nobuntu Mul

Annette Nobuntu Mul

If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together

Annette Nobuntu Mul van de Ubuntu Society stelde het idee van verbondenheid centraal: de manier waarop we denken, handelen en spreken over verbinding binnen onze gemeenschap. Annette pleitte om te zoeken naar hoe we elkaar kunnen aanvullen in plaats van aanvallen. Ze schetste een manier van denken en doen waarbinnen we kracht vinden in onze diversiteit en uitdagingen met elkaar aangaan. Om dat te kunnen, moeten we onszelf vaker de vraag te stellen wat de ander ziet en ervaart, want door dat te begrijpen kunnen we elkaar werkelijk aanvullen en zo een rijker geheel vormen. De dialoog ziet Annette als een krachtige manier om de onderliggende waarden die we in ons dragen op tafel krijgen. Zo kunnen we uiteindelijk met elkaar tot overeenstemming komen. De uitkomst is dan misschien niet voor iedereen ideaal, maar de dialoog stelt ons wel in staat om met elkaar te schikken zonder dat we elkaars waarden schaden. Annette sloot af met een speling op een bekende uitspraak van Nelson Mandela – ‘Ik ben, omdat wij zijn, en wij zijn, omdat de planeet is.’

Floor Milikowski

Floor Milikowski

Wij zijn de stad

Schrijver en journalist Floor Milikowski schetste in haar toespraak ‘Wij zijn de stad’ het gapende gat tussen de realiteit van stedelingen en de verhalen zoals ze worden opgetuigd door politici en grote bedrijven. Om dat te illustreren toonde ze video’s die ons meenamen naar twee stadswijken waar dit probleem speelt: de Tweebosbuurt in Rotterdam-Zuid en Amsterdam Zuid-Oost. De verhalen lieten zien hoe beleidsmakers in hun denken steevast uitgaan van een beperkte groep mensen en vooral van ‘het systeem’. Daarmee gaan ze maar al te vaak voorbij aan de werkelijkheid die veel burgers ervaren, voor wie het beleid daardoor geen echte oplossingen biedt. Floor pleitte voor beleid waarin de mens centraal staat, met oog voor de fijnmazige sociale netwerken. Zulk beleid vraagt aan beleidsmakers dat ze van een plek niet alleen de platte functie zien, maar ook het ‘hart’ of de ‘ziel’ van die plek. Ze stelde dat we met elkaar in gesprek moeten gaan over de waarde die we hechten aan onze omgeving, in plaats van er vanuit een papieren werkelijkheid naar te kijken. 

Bekijk hieronder de video’s die Floor toonde.

Verslag per workshop

'Burgerberaden: overheid en burgers als bondgenoten!' - Eva Rovers

Een volle zaal bij de workshop die Eva Rovers verzorgde als voortzetting op haar inleidende toespraak. Er waren onder de deelnemers mensen met allerlei verschillende rollen en perspectieven, dat zorgde voor een boeiende en levendige discussie over het Burgerberaad. Deelnemers keken naar Eva om hun vragen te adresseren en hun zorgen weg te nemen, want het enthousiasme van mensen ging vaak ook gepaard met wat onzekerheid. Het klinkt allemaal erg mooi, het Burgerberaad als instrument voor eerlijker en rechtvaardiger beleid, maar kan het dat in de praktijk ook echt bevorderen? Is een groot landelijk Burgerberaad wel mogelijk in Nederland? Eva had antwoorden en benadrukte dat het houden van een Burgerberaad op zichzelf niet de oplossing is voor de grote problemen van onze samenleving – wel kan het allerlei hindernissen wegnemen die juist in onze huidige democratie zitten ingebakken: ‘Hoe rijmen we de houding van de huidige politiek, die alles strak wil controleren, met de ruimte voor alle perspectieven en onstuurbaarheid van een Burgerberaad?’ Eva sprak over het proces dat nodig is voordat je begint aan het Burgerberaad zelf: hoe het nodig is om in die tijd met elkaar helder en eerlijk te zijn over wat er met het Burgerberaad gedaan zal worden, wat het (wel of niet) kan veranderen. In praktische zin betekent dat onder meer dat je vooraf afspreekt aan welke criteria waaraan de uitkomsten van het Burgerberaad moeten voldoen om door de politiek te worden meegenomen. Tot slot drukte Eva ons op het hart om een lerende houding aan te nemen: het Burgerberaad is nog niet uitontwikkeld! Bij het verlaten van de zaal dacht ik: misschien moeten we die houding ook maar nooit los willen laten.

Je kunt hier Eva’s boek En nu is het aan ons bestellen. 

 

'Ik ben omdat wij zijn' - Annette Nobuntu Mul

Ellen doet verslag van de workshop van Annette Mul.

Na de plenaire speech van Annette Mul was ik naar de workshop gekomen met de vraag: hoe zien de concrete methodes eruit die bij Ubuntu horen? Maar Annette onderving mijn vraag al voor ik hem gesteld had, en zei: “”Ik voel die behoefte vaak ook, om meteen de concrete stappen te willen weten, maar we moeten ervoor waken dat het geen lege methode wordt. Het gaat om de onderliggende principes, en zonder die principes is de methode niet zo veel waard.” Dus de principes is waar we het over gehad hebben: De bron van Ubuntu, de vijf peilers en het gezamenlijke doel. De waarde van diversiteit, van zelfkennis, van de inclusie van iedereen. Een van de zorgen die door het publiek werd uitgesproken was: ‘Maar hoe gaan we dit doe? Het kost zoveel tijd, en er zijn zoveel urgente crises!’. Het inzicht dat mij het meest is bijgebleven was: Uiteindelijk scheelt het tijd om echt iedereen te betrekken bij besluitvorming, en iedereens zorgen goed te horen, omdat het ander later tot weerstand en vertraging leidt.

Wil je meer weten over Ubuntu en de Ubuntu Society?

 

'Wij zijn de stad' - Floor Milikowski
Floor Milikowski is onderzoeksjournalist en sociaal geograaf. Ze is auteur van de boeken Van wie is de stad (2018), Een klein land met verre uithoeken (2020) en Wij zijn de stad (2021).
In de workshop van Floor ontstond een mooi gesprek tussen de diverse deelnemers. Het ging over hoe we ons als ‘gewone burgers’ verhouden tot ‘de overheid’. Enkele burgers spraken hun frustratie uit over daar waar het niet goed gaat. Bijvoorbeeld wanneer een overheid niet wil luisteren, zelf vind dat het al heel veel aan participatie doet, maar vooral de ‘usual suspects’ trekt en dat er soms gewoon niks met de uitkomsten gebeurd. Ook kwam er een oud burgemeester aan het woord en enkele ambtenaren. Die vanuit het andere perspectief konden vertellen over wat er spannend is aan het houden van een burgerberaad, maar ook over wat het juist kan opleveren als je de stap durft te maken. Een deel van de deelnemers wilde zich vooral focussen op daar waar de burger al goed betrokken wordt en wat we daar van kunnen leren. 
Een terechte kanttekening die werd gemaakt ging over de macht en belangen van de grote bedrijven. Hoe kun je die betrekken bij een burgerberaad, zonder dat zij directe invloed hebben op de inhoud? En hebben wij als burgers wel genoeg in te brengen bij die grote bedrijven? 

Middagprogramma

Het middagprogramma had de vorm van een inspiratiecarroussel, een werkwijze die ook binnen het G1000 Burgerberaad wordt gebruikt. Maar liefst elf Burgerberaad-initiatieven presenteerden hun project aan een tafel. In drie rondes konden deelnemers aansluiten en vragen stellen. Hieronder een korte impressie van enkele van de tafels en een opsomming van de aanwezige initiatieven. 

'Samen de begroting sluitend maken!' - Burgerberaad Zeist

De gemeente Zeist besloot de noodzakelijke bezuiniging op de begroting in een Burgerberaad te bespreken en samen met burgers op te lossen. Dit is boven verwachting goed gelukt. De projectleider, Suzanne Jansen, bedacht hiervoor zelf een aanpak en vertelt over haar ervaringen ermee.

'Hoe moet ons nieuwe klimaatplan eruit zien?' - Burgerberaad Gelderland

ooral uit de workshop van Annette Nobuntu Mul hadden we een aantal goede vragen gekregen die de eerste dag bij de kennismaking goed van pas kunnen komen bij ons burgerberaad. Het “Wij samen” gevoel komt daarmee in de groep. Het doel is om elkaar te zie en de bouwen aan vertrouwen.  

 • Waar ligt je zorg? 
 • Wat zijn je verlangens? 
 • Wat zie je als jouw bijdragen? 
 • Wat verwacht je van de ander? 
 • Wat vind je belangrijk 
 • (bij bezwaren op een voorstel) Heb je een beter voorstel?  

 Naast de inzichten uit de workshop hebben wij ook interessante kwesties met de deelnemers besproken tijdens onze sessie. Een punt wat uitvoerig is besproken met meerdere deelnemers is de zichtbaarheid van de resultaten uit het burgerberaad. Daarnaast zijn de volgende dilemma’s besproken:

 • Hoeveel geld steek je in de inclusiviteit van een burgerforum?
 • Wat moeten de leden van het burgerforum doen met de vragen die voortvloeien uit het burgerpanel?
 • Hoeveel inwoners weten af van het burgerberaad?
 • Resultaten burgerpanel bieden het burgerforum een stevige basis, maar kaderen we niet te veel af?

In de bijlagen is de presentatie te vinden die wij voor de G100 University hadden voorbereid. Hier staat ook veel informatie in over het Gelders burgerberaad. Daarnaast staat er op onze informatie veel informatie: Burgerberaad klimaat (gelderland.nl)

’Hoe ziet de toekomst van wonen in Zaanstreek-Waterland eruit?’ - G1000Wonen Zaanstreek-Waterland

Een Burgerberaad om de impasse aan de bestuurstafels rond het onderwerp te doorbreken. Dat is voor sommigen de ambitie van de G1000Wonen. Een nieuwe poging om het schrijnende tekort aan woningen in het gebied op te lossen. De G1000 moet nog plaats vinden, maar Marian van Weele, burgemeester gemeente Waterland en Cees Tip, directeur woningbouwcorporatie Intermaris, vertellen over het traject naar het Burgerberaad toe. Wat komen zij tegen bij het op één lijn brengen van tien Woningbouwcorporaties en zeven gemeenten?

'Hoe wordt Rheden CO2-neutraal?' - G1000Rheden

Een Burgerberaad in een gemeente waar het helemaal niet goed liep met de ontwikkeling van plannen voor grootschalige energieopwekking in het kader van de RES. Even helemaal terug naar de basis, dat is de keus die de gemeente Rheden gemaakt heeft, terug naar de burger. ’Hoe wordt Rheden CO2-neutraal?’ is de vraag. Hoe werkt die keus uit, levert dat het nieuwe perspectief waar het bestuur op zit te wachten? U hoort het uit de eerste hand van de burgemeester van Rheden, Carol van Eert  en de ambtelijke projectleiders o.a. Marjolein Huijskes.

'Hoe ziet de toekomst van de Landbouw er uit? - G1000Landbouw

Bij de G1000Landbouw was de tafel alle drie de rondes vol met enthousiastelingen. Na een korte introductie over de eerste vonk in 2019, brandden de (kritische) vragen los. Gelukkig heeft de G1000Landbouw een prachtige infographic over de precieze opbouw van het proces, en is er al in scherp detail nagedacht over het proces. Men was onder andere benieuwd naar hoe de organisatie met kennis willen omgaan, hoe de deelnemers precies worden geloot, en wat het commitment van een overheid kan/moet zijn.
Alle drie de gesprekken resulteerden in een lijst met emailadressen van mensen die zich hard willen maken om de G1000Landbouw realiteit te maken!

Burgerberaad G1000Zuid-Holland

In de rol van ‘samenwerkende overheid’ wil de provincie Zuid-Holland burgers zeggenschap geven over belangrijke onderwerpen waarbij er een duidelijke interactie is tussen zaken die burgers raken – in hun dagelijks leven en/of leefomgeving – en de invloed van de provincie op die zaken, in de vorm van beleid en handhaving. Door Sanne Jansen, Sinan Özkaya en Sanne van Eijk

G1000Vliedberg (gemeente Heusden)

Verslag door deelnemer G1000Vliedberg, Niek Habraken:

In eerste instantie dacht ik dat er misschien niemand geïnteresseerd zou zijn in mijn verhaal over de G1000Vliedberg, aangezien ik geen burgemeester ben of iemand van de overheid. Maar twee rondes hebben er hele leuke gesprekken plaatsgevonden. Het is heel fijn om mijn ervaringen van het G1000Vliedberg burgerberaad te kunnen delen. Ik denk namelijk dat er iets heel bijzonders bij ons is gebeurd. In eerste instantie heerste er in onze wijk veel argwaan en achterdocht ten opzichte van de gemeente, de sfeer was moeilijk en negatief. Maar de houding naar de gemeente is veranderd, we hebben gezamenlijk een doel oor ogen gekregen en zo kunnen we samenwerken. Al met al was het een hele leuke bijeenkomst, de hele dag zat vol met scherpe inhoud, maar de sfeer was heel ontspannen. 

Kijk hier voor de PPT Die werd gepresenteerd bij het tafelgesprek van de G1000Vliedberg (ik ontvang nog een nieuwe versie van Niek, hij wou wat harde woorden vervangen)

Burgerberaad klimaat Deventer

Sinds april 2021 is er een groeiende groep burgers die pleit voor een burgerberaad over het klimaat in Deventer. Hoe zijn zij te werk gegaan? En wat heeft er aan bijgedragen om met de gemeente in gesprek te gaan en blijven? Want dat burgerberaad lijkt er toch daadwerkelijk te komen!

G1000Vliedberg (gemeente Heusden) Hoe geven Vliedberg een duurzame toekomst?

In het voorjaar van 2022 is het burgerberaad G1000Vliedberg van start gegaan en nog net voor de zomervakantie afgerond. Hoe ging dat en wat zijn de ervaringen? Deelnemer Niek Habraken vertelt je er meer over. 

Een nieuwe wijk in Harderwijk

In Harderwijk wordt hard gewerkt aan plannen voor de herontwikkeling van een voormalige industrielocatie aan de rand van het oude centrum. Midden tussen bestaande woongebieden. De plannenmakers voorzien hoogbouw. Maar wat vindt de burger ervan, hoe pakken we dat aan? Rob Rietveld van NPBO, netwerkpartner van het Landelijk Netwerk Burgerberaad, is betrokken bij de ontwikkeling en vertelt erover.

Het Preferendum

David Van Reybrouck lanceerde vorig jaar zomer het idee van het Preferendum, de combinatie van een Burgerberaad met een referendum. Niesco Dubbelboer van Meer Democratie is een fervent supporter van dit idee. Hij vertelt waarom. Meer Democratie is een Netwerkpartner van het Landelijk Netwerk Burgerberaad.

Landelijk Netwerk Burgerberaad

Vier non-profitorganisaties die zich bezighouden met Burgerberaden hebben zich verenigd in het Landelijk Netwerk Burgerberaad. Ze gaan waar dat kan de organisatie van Burgerberaden stimuleren. Vandaag is dit netwerk officieel gelanceerd. Louise Boelens vertelt over de plannen en ideeën van dit nieuwe landelijke netwerk.

Het panelgesprek

Traditioneel sluiten we de G1000University af met een panelgesprek waarin de de indrukken van de dag een plek proberen te geven. Het panel bestond onder andere uit mensen vanuit de organisaties die in het Netwerk Burgerberaad verenigd zijn: Louise Boelens van de Transitiemotor, Niesco Dubbelboer van Meer Democratie en Mirjam de Pagter van G1000.nu. Vanuit de zaal werden zij aangevuld met inwoner Niek Habraken, deelnemer van de G1000Vliedberg, en enkele ambtenaren en politici uit verschillende regio’s. Op aanraden van spreker Annette Nobuntu Mul werd er een ‘stoel van de toekomst’ toegevoegd die werd gevuld door de jongste aanwezige in de zaal, een onderzoekster van de Nijmeegse Radbouduniversiteit.

Diverse vragen werden gesteld vanuit de zaal, om te beginnen werd de overheid stevig aan de tand gevoeld hoe zij ervoor gaan zorgen om Burgerberaden meer te gaan verankeren in de samenleving. Daarnaast werd het burgerberaad als methode ondervraagd, waarbij de vraag hoeveel het zou mogen kosten in perspectief werd gebracht door te vragen hoeveel het representatieve stelsel ons kost. Het laatste deel van het gesprek met de panelleden was een reflectie op de aanwezigen in de zaal zelf. Er werd genoemd hoe de aanwezigen van de G1000University een zeer selecte groep is en zeker geen afspiegeling van de samenleving. De vraag die bleef hangen tot na de laatste aanwezigen waren vertrokken: Hoe zorgen we ervoor dat het Burgerberaad in alle lagen van de samenleving gaat leven? Bekijk hier het videoverslag van het panelgesprek hier binnenkort. 

Foto’s van de dag

De sprekers van 2022

Scroll naar beneden voor een uitgebreide beschrijving van de workshops en de projecten de in het inspiratiecarrousel aan bod komen. 

Programma 1 september 2022

Het programma is de gehele dag van 09.00 uur tot 17.00 uur in de Prodentfabriek, Oude Fabriekstraat 20 in Amersfoort. De inloop is vanaf 8.45 uur. Koop hier je kaartje. Hieronder vind je het volledige programma en meer informatie over de sprekers. Let op: aan deelname zijn kosten verbonden.

Deelname kost*:
€ 121,00 incl. btw voor professionals
€ 50,00 incl. btw voor burgers
Inclusief koffie, thee en verzorgde vegetarische lunch en een drankje na afloop.

*de bedragen die wij in rekening brengen dekken deels de kosten voor de organisatie van de dag.

Ochtendprogramma

Plenair:

 • Opening – Harm van Dijk, initiatiefnemer en oprichter Stichting G1000.nu
 • Lancering landelijk Netwerk Burgerberaad 
 • Inleiding – Eva Rovers, ‘Burgerberaden: overheid en burgers als bondgenoten!’
 • Inleiding – Annette Nobuntu Mul, ‘Ik ben omdat wij zijn’ 
 • Inleiding – Floor Milikowski, ‘Wij zijn de stad’

Workshoprondes in subsessies met één van de inleiders.

 Middagprogramma, inspiratiecarrousel

In de middag houden we een interactief inspiratiecarrousel. Maak kennis met de praktijk! In wisselende rondes kom je meer te weten over heel veel burgerberaden, namelijk:

 • Burgerberaad gemeente Zeist ‘Samen de begroting sluitend maken!’
  Gepresenteerd door Suzanne Jansen, programmamanager gemeente Zeist.
 • Burgerberaad provincie Gelderland ‘Hoe moet ons nieuwe Klimaatplan eruitzien?’ 
  Gepresenteerd door Aycha Kleingeld, projectleider Geldersberaad.
 • Burgerberaad G1000Wonen Zaanstreek-Waterland ‘Hoe ziet de toekomst van wonen in Zaanstreek-Waterland eruit?’  
  Gepresenteerd door o.a. Marian van der Weele, burgemeester gemeente Waterland en Cees Tip, directeur woningcorporatie Intermaris.
 • Burgerberaad G1000Rheden ‘Hoe wordt Rheden CO2-neutraal?’ 
  Gepresenteerd door o.a. Carol van Eert, burgermeester Rheden en Marjolein Huijskes, kwartiermaker Rheden.
 • Burgerberaad G1000Landbouw,  ‘Hoe ziet de toekomst van de landbouw er uit?’ 
  Initiatiefnemer Ellen Maassen 
 • Burgerberaad G1000Zuid-Holland, Mobiliteit, landelijk gebied, wonen, klimaat
  Gepresenteerd door Sanne Jansen en Sanne van Eijk van de provincie Zuid-Holland en Sinan Özkaya, Statenlid van de provincie.
 • Burgerberaad Klimaat Deventer Hoe werkt het als je als burgers een burgerberaad van de grond wilt krijgen? 
  Leden van de burgerinitiatiefgroep, o.a.
  Toni Britsia, Joop Hofman en Jo Ernst
 • Burgerberaad G1000Vliedberg, Hoe geven we Vliedberg een duurzame toekomst? Burgerberaad op wijkniveau. Door Niek Habraken, deelnemer.

Maar ook vanuit het nieuwe landelijke Netwerk Burgerberaad:

 •  Een nieuwe wijk in Harderwijk, samen met burgers, een goed idee?
  Gepresenteerd door Rob Rietveld van NPBO.
 • Het Preferendum, kun je dat koppelen aan het burgerberaad? 
  Gepresenteerd door Niesco Dubbelboer van Meer Democratie
 • Landelijk Netwerk Burgerberaad
  Gepresenteerd door Louise Boelens e.a., Transitiemotor Utrecht

Toelichting workshops en inspiratiecarroussel

Ochtendprogramma

Na een plenaire presentatie van alle sprekers kun je bij een van onderstaande workshops aanschuiven

'Burgerberaden: overheid en burgers als bondgenoten!' - Eva Rovers

Eva Rovers pleit voor een burgerberaad op landelijk niveau over het klimaat. Onlangs kwam van haar hand het boek uit met de titel ‘Nu is het aan ons’. In dit vlammende betoog laat Eva zien dat burgers cruciaal zijn voor het oplossen van de grootste uitdagingen van deze tijd.

'Ik ben omdat wij zijn' - Annette Nobuntu Mul

Annette Nobuntu Mul is onder andere bekend als de aanjager van de opleiding Ubuntu, leiderschap en burgerschap aan de Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden. In 2018 verscheen haar boek Opsoek naar Ubuntu (3e druk 2021). Sinds het begin van de Verlichting staat de ontwikkeling van het individu centraal. Maar wat doen we met de gemeenschap en wat kan een een Burgerberaad voor de gemeenschap betekenen?

'Wij zijn de stad' - Floor Milikowski
Floor Milikowski is onderzoeksjournalist en sociaal geograaf. Ze is auteur van de boeken Van wie is de stad (2018), Een klein land met verre uithoeken (2020) en Wij zijn de stad (2021).
“Op steeds meer plekken in de stad nemen buurtbewoners het heft in handen. Zij kennen de buurt en haar bewoners beter én langer dan wie dan ook en ontwikkelen plannen om de hechtheid van de buurt te bevorderen of in stand te houden.De toekomst van superdiverse steden, betoogt Floor Milikowski, ligt juist hier, waar het barst van de jonge, ambitieuze kunstenaars, ondernemers en maatschappelijk werkers. Gesterkt door de gemeenschappen waaruit zij komen, bundelen ze de krachten – voor een gelijkwaardigere toekomst, waarin niemand wordt vergeten.”

Middagprogramma

In een interactief inspiratiecarrousel maak je kennis met diverse burgerberaden. Je leest er hier meer over: 

'Samen de begroting sluitend maken!' - Burgerberaad Zeist

De gemeente Zeist besloot de noodzakelijke bezuiniging op de begroting in een Burgerberaad te bespreken en samen met burgers op te lossen. Dit is boven verwachting goed gelukt. De projectleider, Suzanne Jansen, bedacht hiervoor zelf een aanpak en vertelt over haar ervaringen ermee.

'Hoe moet ons nieuwe klimaatplan eruit zien?' - Burgerberaad Gelderland

Het nieuwste Burgerberaad-initiatief is het Burgerberaad Gelderland. Via een internetpeiling zijn 30.000 inwoners van Gelderland uitgenodigd om hun opvattingen over een duurzaam Gelderland te delen. Dat levert een agenda op die door 150 van hen wordt besproken en uitgewerkt. De projectleider, Aycha Kleingeld, komt vertellen over haar ervaringen.

’Hoe ziet de toekomst van wonen in Zaanstreek-Waterland eruit?’ - G1000Wonen Zaanstreek-Waterland

Een Burgerberaad om de impasse aan de bestuurstafels rond het onderwerp te doorbreken. Dat is voor sommigen de ambitie van de G1000Wonen. Een nieuwe poging om het schrijnende tekort aan woningen in het gebied op te lossen. De G1000 moet nog plaats vinden, maar Marian van Weele, burgemeester gemeente Waterland en Cees Tip, directeur woningbouwcorporatie Intermaris, vertellen over het traject naar het Burgerberaad toe. Wat komen zij tegen bij het op één lijn brengen van tien Woningbouwcorporaties en zeven gemeenten?

'Hoe wordt Rheden CO2-neutraal?' - G1000Rheden

Een Burgerberaad in een gemeente waar het helemaal niet goed liep met de ontwikkeling van plannen voor grootschalige energieopwekking in het kader van de RES. Even helemaal terug naar de basis, dat is de keus die de gemeente Rheden gemaakt heeft, terug naar de burger. ’Hoe wordt Rheden CO2-neutraal?’ is de vraag. Hoe werkt die keus uit, levert dat het nieuwe perspectief waar het bestuur op zit te wachten? U hoort het uit de eerste hand van de burgemeester van Rheden, Carol van Eert  en de ambtelijke projectleiders o.a. Marjolein Huijskes.

'Hoe ziet de toekomst van de Landbouw er uit? - G1000Landbouw

Een burgerberaad over de toekomst van de Landbouw op landelijk niveau. De initiatiefnemers voelen de urgentie sterker dan ooit. Al sinds het voorjaar 2019 pleiten zij voor een landelijke dialoog. Maar hoe krijg je dat van de grond? En waarom is dat Burgerberaad nog niet gehouden? Ze vertellen je er graag meer over!

Burgerberaad G1000Zuid-Holland

In de rol van ‘samenwerkende overheid’ wil de provincie Zuid-Holland burgers zeggenschap geven over belangrijke onderwerpen waarbij er een duidelijke interactie is tussen zaken die burgers raken – in hun dagelijks leven en/of leefomgeving – en de invloed van de provincie op die zaken, in de vorm van beleid en handhaving. Door Sanne Jansen, Sinan Özkaya en Sanne van Eijk

G1000Vliedberg (gemeente Heusden)

Hoe geven we Vliedberg een duurzame toekomst? Een burgerberaad op wijkniveau. Deelnemer Niek Haarbraken vertelt je er graag meer over! 

Burgerberaad klimaat Deventer

Sinds april 2021 is er een groeiende groep burgers die pleit voor een burgerberaad over het klimaat in Deventer. Hoe zijn zij te werk gegaan? En wat heeft er aan bijgedragen om met de gemeente in gesprek te gaan en blijven? Want dat burgerberaad lijkt er toch daadwerkelijk te komen!

G1000Vliedberg (gemeente Heusden) Hoe geven Vliedberg een duurzame toekomst?

In het voorjaar van 2022 is het burgerberaad G1000Vliedberg van start gegaan en nog net voor de zomervakantie afgerond. Hoe ging dat en wat zijn de ervaringen? Deelnemer Niek Habraken vertelt je er meer over. 

Een nieuwe wijk in Harderwijk

In Harderwijk wordt hard gewerkt aan plannen voor de herontwikkeling van een voormalige industrielocatie aan de rand van het oude centrum. Midden tussen bestaande woongebieden. De plannenmakers voorzien hoogbouw. Maar wat vindt de burger ervan, hoe pakken we dat aan? Rob Rietveld van NPBO, netwerkpartner van het Landelijk Netwerk Burgerberaad, is betrokken bij de ontwikkeling en vertelt erover.

Het Preferendum

David Van Reybrouck lanceerde vorig jaar zomer het idee van het Preferendum, de combinatie van een Burgerberaad met een referendum. Niesco Dubbelboer van Meer Democratie is een fervent supporter van dit idee. Hij vertelt waarom. Meer Democratie is een Netwerkpartner van het Landelijk Netwerk Burgerberaad.

Landelijk Netwerk Burgerberaad

Vier non-profitorganisaties die zich bezighouden met Burgerberaden hebben zich verenigd in het Landelijk Netwerk Burgerberaad. Ze gaan waar dat kan de organisatie van Burgerberaden stimuleren. Vandaag is dit netwerk officieel gelanceerd. Louise Boelens vertelt over de plannen en ideeën van dit nieuwe landelijke netwerk.

Lancering landeljk Netwerk Burgerberaad

Naast dit inspratievolle programma zal op 1 september het Netwerk Burgerberaad gelanceerd worden. Het landelijk netwerk heeft tot doel de kennis en bekendheid van burgerberaden te vergroten. 

Netwerk Burgerberaad is opgezet door een vijftal non-profit organisaties:

Behoefte aan nog meer verdieping? Bekijk onze leergang bij de G1000Academy. Deze start op 7 oktober a.s.:

Locatie

De University vindt plaats in de Prodentfabriek in Amersfoort.

Oude Fabriekstraat 20
3812 NR Amersfoort 

Kosten

Deelname kost*:
€ 121,00 incl. btw voor professionals
€ 50,00 incl. btw voor burgers

Inclusief koffie, thee en verzorgde vegetarische lunch en een drankje na afloop. 

*de bedragen die wij in rekening brengen dekken deels de kosten voor de organisatie van de dag.

Eerdere edities

University 2021

Donderdag 2 september 2021 vond de zevende editie van de G1000University plaats met als motto:‘Burgerberaad gewoon doen!’

Deze University vond online plaats. Het grote voordeel is dat daardoor alle workshops zijn opgenomen. Bekijk hier alles terug.

University 2020

G1000 – het ‘poldermodel van de toekomst?

Op 3 september 2020 vond voor het 6jaar op rij de G1000University plaats.

De University is een jaarlijks terugkerend symposium. In 2020 vond dit geheel online plaats. Je vindt hier alle presentaties en workshops terug.

In 2020 was thema ‘G1000 Burgerberaad– het ‘poldermodel van de toekomst?’