06 8399 5171 (Harm) info@burgerberaadacademie.nl

Geerten Boogaard

Gastdocent | Hoogleraar Decentrale Overheden (Thorbeckeleerstoel) Universiteit Leiden

prof. Mr. Geerten Boogaard, hoogleraar decentrale overheden Universiteit Leiden.

Wat wordt er door Geerten in de leergang behandeld? Hoezo een Burgerberaad, wij hebben toch het mandaat?’ Wat gebeurt er aan de bestuurstafels en in de fractiekamers als er een Burgerberaad voorgesteld wordt? Hoe sluit je daar op een constructieve manier op aan en wat zijn daarbij de spelregels?