06 8399 5171 (Harm) info@burgerberaadacademie.nl

Jaron Harambam

Gastdocent | Assistant Professor of Media, Truth Politics and Digitalization at the Department of Sociology - University of Amsterdam

Jaron Harambam is gepromoveerd en onderscheiden voor zijn dissertatie: ‘The truth is out there – Conspiracy Culture in an Age of Epistemic Instability.

Wat wordt er door Jaron in de leergang behandeld? In de leergang Burgerberaad staat het gastcollege in het teken van polarisatie. Hoe ga je om met het wantrouwen van groepen in de samenleving die zich buitengesloten voelen? Hoe haal je hen over om deel te nemen? Wat doe je om een zo groot mogelijke diversiteit van deelnemers te bereiken?