06 8399 5171 (Harm) info@burgerberaadacademie.nl

Webinars

Het delen van opgedane kennis en ervaring voor het succesvol organiseren van zeggenschap voor burgers

Praktijk Webinars

Naast de leergangen hebben wij ook regelmatig webinars aangeboden. We zijn daar dieper ingegaan op wat de bouwstenen zijn van een effectief burgerberaad. Ieder webinar heeft een ander accent.  Doelgroep zijn professionals, politici, bestuurders en burgers die zich willen verdiepen in de basisbeginselen van succesvolle Burgerberaden en dialoog tussen burgers en overheid.

Op dit moment is onze agenda zo gevuld met Burgerberaden dat wij de webinars hebben uitgesteld. In het najaar van 2023 plannen wij weer nieuwe webinars in.

21 december 2022; webinar over Leergang Burgerberaden

Woensdag 21 december om 8.45 uur tot 10.00 uur: webinar over de Leergang Burgerberaden.

We laten je kennismaken met wat de leergang Burgerberaden inhoudt en je maakt kennis met de stichting G1000.nu.

Bekijk hier de webinars terug 

 

Webinar 18 mei 2022, thema transparantie en veiligheid

Webinar 9 maart 2022, Autonomie, gelijkwaardigheid en machtsvrije dialoog.

Webinar 9 februari 2022, The Global Assembly

 

Webinar 8 december, loting en diversiteit

 

Webinar 10 november 2021, het hele systeem in de zaal

Webinar 6 oktober 2021 voor (lokale) politici

Het webinar van 6 oktober 2021 ging over het bugerberaad en was gericht op (lokale) politici.  Kon je er niet bij zijn of was je net te laat met inschrijven? Lees hier de documenten terug die zijn behandeld in het webinar. Van dit webinar is geen opname.

Bekijk hier de PowerPoint presentatie.

Bekijk hier het artikel over Beter Burgerberaad.

Ook is er gevraagd aan de aanwezige politici hoe er in het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen aandacht kon worden besteed aan het burgerberaad. We hebben daarvoor een suggestie:

“De gemeente [naam gemeente] stelt [hier kan evt. een tijdindicatie, bijvoorbeeld ‘in 2022’] een lokaal burgerberaad in waar een door loting aangewezen groep van minstens [bijvoorbeeld: 250 – aanpassen op basis van ambitie en gemeentegrootte] inwoners in een onafhankelijk begeleid proces voorstellen uitwerkt voor [specifiek onderwerp of bijvoorbeeld ‘de toekomst van de gemeente’]. De gemeenteraad en het college committeren zich om samen met inwoners en maatschappelijke partners zo veel mogelijk van deze voorstellen te realiseren.”